logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy.

Szkolenie obejmuje kompleksowy przekrój zagadnień dotyczących praktycznego wykorzystania platformy ePUAP w podmiocie publicznym m.in.:

 wyjaśnienie mechanizmów działania platformy ePUAP i Profilu Zaufanego;

 zaprezentowanie funkcjonalności platformy ePUAP wykorzystywanych w codziennej pracy;

 obsługę pełnej ścieżkę obiegu dokumentu (od wpływu do odpowiedzi – od kancelarii do pracownika merytorycznego);

 rozdzielanie różnych rodzajów wniosków do wyznaczonych pracowników (zarządzanie uprawnieniami).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla obsługujących korespondencję wpływającą do podmiotu za pośrednictwem platformy ePUAP; przygotowujących odpowiedź i podpisujące dokumenty na platformy ePUAP; które są lub będą administratorami (niekoniecznie informatykami) konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP; chcących publikować nowe usługi na platformie ePUAP.

Program nauczania:

 1. Zagadnienia podstawowe:
  1. ePUAP;
  2. Profil Zaufany;
  3. Punkt potwierdzający profile zaufane;
  4. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
 2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP jako osoba fizyczna:
  1. Zakładanie konta i potwierdzanie profilu zaufanego;
  2. Katalog usług;
  3. MOJ.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, BIZNES.GOV.PL;
  4. Podpisywanie dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu zaufanego;
  5. Jak wysłać wniosek do urzędu – usługi centralne i lokalne.
 3. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej:
  1. Kontekst pracy na ePUAP – pracownik podmiotu publicznego czy osoba fizyczna;
  2. Odbieranie dokumentów w urzędzie (kancelaria) – potwierdzenie odbioru dokumentów (UPO, UPD, UPP, PND) – w tym weryfikacja podpisanych załączników;
  3. Operacje na dokumentach – wydruk, zapisywane, import/eksport, walidacja, historia;
  4. Tworzenie i podpisywanie dokumentu w postaci elektronicznej;
  5. Wysyłanie dokumentu – doręczanie dokumentów elektronicznych przez ESP – tryb przedłożenia, tryb doręczenia, e-mail;
  6. Funkcjonalności: Duże Pliki, Walidator, Portal interoperacyjności, PZ Signer, Rejestr Zdarzeń;
  7. ePUAP a systemy EZD w codziennej pracy.
 4. Zarządzanie kontem podmiotu:
  1. Tworzenie podmiotu i nadanie uprawnień podmiotu publicznego;
  2. Przypisywanie użytkowników do organizacji – zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników;
  3. Rozdzielanie wpływów do wyznaczonych pracowników – zarządzanie skrytkami, adresami oraz skrzynkami dokumentów;
  4. Awaryjne pobieranie dokumentów, przeglądanie UPO, interwencyjne nadanie uprawnień administratora podmiotu;
  5. Instalacja certyfikatu wymiany danych z platformą ePUAP a systemem EZD.
  6. Uprawnienia, role, systemy.
 5. Publikacja usługi elektronicznej:
  1. Usługi centralne i lokalne, formularze oraz wzory lokalne;
  2. Wybór usług do udostępnienia na platformie ePUAP– analiza możliwości realizacji spraw

  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

  1. Procedury publikacji w CRD wzorów elektronicznych.
 6. Omówienie przypadków szczególnych wynikających z codziennej pracy z wykorzystaniem ePUAP w urzędzie.

Osoba prowadząca kurs:

od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.05.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń