logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzanie danych do SIO dla dzieci z zagranicy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji dotyczących merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych. Przedstawiony zostaną procedury potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Podczas szkolenia omówiona zostanie rola samorządu w weryfikacji danych w SIO, wskazanie jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtowie, Starości, Skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, oświaty, edukacji, CUW, ZEAS, którzy kontrolują czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

Program nauczania:

  1. Podstawy prawne sprawozdawczości SIO, cele wprowadzania danych do SIO
  2. Terminy przekazywania danych w SIO, zatwierdzania raportów subwencyjnych.
  3. Zadania, powinności kierowników jednostek odpowiedzialnych za przekazywanie danych w SIO oraz osób upoważnionych.
  4. Sprawozdawczość JST w Systemie Informacji Oświatowej – zakres i sposób wprowadzania danych – omówienie wybranego zakresu wprowadzanych przez JST danych.
  5. Raport subwencyjny – zadania JST dotyczące analizy danych szkół/placówek oraz zatwierdzania zestawienia zbiorczego.
  6. Analiza danych raportów – zakres analizy, wpływ wprowadzonych danych na wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej.
  7. Wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów w pracy z SIO, odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca kurs:

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzanie danych do SIO dla dzieci z zagranicy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń