logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO

Celem szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie tzw. Nowego Systemu Informacji Oświatowej w praktyce. Prowadzący szkolenie, na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół i dyrektorów wprowadzających dane do systemu

Program nauczania:

 1. System Informacji Oświatowej. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w szkołach/placówkach oświatowych.
  • Podstawy prawne sprawozdawczości SIO, cele wprowadzania danych do SIO
  • Terminy przekazywania danych w SIO
 2. Zadania, powinności kierowników jednostek odpowiedzialnych za przekazywanie danych w SIO oraz osób upoważnionych
 3. Procedury udzielania i cofania upoważnień do bazy danych SIO
 4. Zasady i sposoby wprowadzania danych:
  • rejestrowanie ucznia/ nauczyciela, dane identyfikacyjne,
  • dane dziedzinowe ucznia, obowiązek nauki i obowiązek szkolny, orzeczenia poradni
  • rejestrowanie oddziałów,
  • rejestrowanie nauczyciela: umowy, wynagrodzenia, kwalifikacje, awans zawodowy, obowiązki,
  • dane zbiorcze,
 5. Wsparcie w rozwiązaniu bieżących problemów w pracy z SIO, odpowiedzi na pytania uczestników

Osoba prowadząca kurs:

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń