logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Nowa aplikacja CEIDG i nowy formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach CEIDG

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zmiany w nowej aplikacji CEIDG oraz nowy formularz CEIDG-1. Uczestnicy zdobędą informację dotyczące nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Omówione będą również zagadnienia związane z wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej, udostępniania w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach, przyjmowaniem wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzący przedstawi również zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie konkretnych ustaw.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin i miast, którzy wykonują zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Program nauczania:

 1. Zadania gmin w ramach CEIDG na podstawie ustaw: Prawo przedsiębiorców, ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 2. Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 3. Nowa aplikacja oraz zmiany w obsłudze CEIDG przez urzędników i przedsiębiorców.
 4. Nowy formularz CEIDG-1.
 5. Działalność nierejestrowa.
 6. Ulga na start.
 7. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.
 8. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.
 9. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
 10. Zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.
 11. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.
 12. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.
 13. Zmiana wpisu wykreślonego.
 14. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 15. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
 16. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.
 17. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.
 18. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
 19. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.
 20. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.
 21. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu, wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.
 22. Sprostowanie wpisu w CEIDG.
 23. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).
 24. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych

  i ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba prowadząca kurs:

Główny specjalista w Referacie Informacji i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Lublina, od 12 lat zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej. Absolwent Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie, doświadczony trener i wykładowca.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Nowa aplikacja CEIDG i nowy formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach CEIDG (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń