logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak przygotować raport o stanie dostępności?

Celem szkolenia

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny. Główne zasady tego procesu zostały opisane w art. 11 ustawy. Ostateczny termin na zatwierdzenie tych raportów w systemie PS GUS to 31 marca br. Celem szkolenia jest pomoc przy sporządzaniu raportu.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które będą odpowiadać za stworzenie raportu o dostępności w instytucji.

Program nauczania

 1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności:
  • czy każdy musi go mieć?
  • jak i kiedy go napisać?
  • plan działania a audyt/analiza dostępności.
 2. Omówienie przykładowych planów na rzecz poprawy dostępności:
  • termin planu,
  • przedmiot planu,
  • plan, diagnoza a harmonogram.
 3. Raport o stanie dostępności – podstawy prawne.
 4. Jak przygotować raport o stanie dostępności i na kim spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie?
 5. Techniczne uwarunkowania złożenia raportu. Sposoby składania raportów. Raporty zbiorcze.
 6. Przedmiot raportu. Omówienie zakresu raportu.
 7. Dostęp alternatywny a raport.
 8. Z jakich pomocy korzystać? Gdzie znaleźć informacje na temat dostępności? Jak się dokształcać?
 9. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak przygotować raport o stanie dostępności? (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń