logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa - planowanie, wykonanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2021

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2021. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł i rozliczeń w podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną nowe zasady grupowania wydatków w planach finansowych wraz z nowymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu w roku 2021.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych (SCUW), a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w roku 2021.
 2. Zasady grupowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 – zasady łączenia paragrafów wydatków w nowe symbole grup i ich zastosowanie w budżetach i planach finansowych jednostek i zakładów budżetowych.
 3. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 4. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
 5. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych.
 6. Stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej i jego wpływ na grupowanie wydatków.
 7. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2021.
 8. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną – wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
 9. Zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i mechanizmu podzielonej płatności MPP.
 10. Zakres zastosowania paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafów wydatków majątkowych 606 i 605 (i innych) do środków trwałych ujmowanych na kontach 011 i 013.
 11. Problem szczególny paragrafu 472 Amortyzacja i jego wpływ na rzetelność danych sprawozdawczych w zakresie środków trwałych.
 12. Wzory i schematy księgowań oraz zastosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej w praktyce w roku 2021 – strona dochodowa i strona wydatkowa.
 13. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej.
 14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa - planowanie, wykonanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń