logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Sposoby skutecznych eksmisji z lokali mieszkalnych

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnień związanych z eksmisją „niechcianych” lokatorów z lokali mieszkalnych. Na szkoleniu omówione zostaną narzędzia pomocne przy eksmisji, sposoby wykonywania eksmisji, orzeczenia sadów, oraz postępowania poza sądowe. Zaprezentujemy tryby wypowiedzenia i rozwiązanie umów oraz ograniczenia jakie mogą pojawić się przy eksmisji.

Szkolenie jest skierowane:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników zajmujących się mieszkalnictwem, gospodarowaniem mieniem komunalnym.

Program nauczania:

 1. Ewolucja przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz jej wpływ na postępowanie w sprawach o opróżnienie lokali mieszkalnych.
 2. Ustawowa definicja lokatora w kontekście orzekania przez sąd o eksmisji z lokalu mieszkalnego i prawie do najmu socjalnego lokalu.
 3. Prawidłowa interpretacja przepisów ustawowych w postępowaniu zmierzającym do opróżnienia lokalu mieszkalnego – omówienie przesłanek rozwiązywania umowy najmu lokalu w oparciu o konkretne umocowania ustawowe.
 4. Niezbędne czynności konieczne do skutecznego wypowiedzenia umowy najmu lokalu.
 5. Uprawnienia sąsiadów i współlokatorów w sytuacji „zakłócania porządku domowego” lub (i) rażąco nagannego zachowania innych sąsiadów (współlokatorów). Szczególne regulacje zawarte w ustawie „antyprzemocowej”.
 6. Sądowe postępowanie o opróżnienie lokalu.
 7. Orzekanie przez sąd o uprawnieniu do najmu socjalnego lokalu – przesłanki „przyznania” przez sąd uprawnienia bądź orzeczenia o braku uprawnienia. Gmina jako interwenient uboczny w sprawach o eksmisję.
 8. Prawo do tymczasowego pomieszczenia. Istotne zmiany w postępowaniu o opróżnienie lokali wprowadzone nowelizacją ustawy z marca 2018 r.
 9. Prawomocny wyrok eksmisyjny. I co dalej? Zasady postępowania wobec osób, względem których sąd wydał wyrok nakazujący opróżnienie lokalu.
 10. Złożenie oferty najmu socjalnego lokalu – przesłanki wpływające na skuteczność oferty.
 11. Eksmisja do tymczasowego pomieszczenia. Wniosek do komornika o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Obowiązek gminy dostarczenia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.
 12. Eksmisja do noclegowni schroniska lub innej placówki, która zapewnia miejsca noclegowe.
 13. Obowiązek odszkodowawczy gminy z tytułu niedostarczenia lokalu ramach najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia.
 14. Przedłużanie umowy najmu socjalnego lokalu oraz tymczasowego pomieszczenia.
 15. Przydatne przykłady orzecznictwa sądów związane z tematyką szkolenia.

Osoba prowadząca szkolenie:

doświadczony trener, prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu egzekucji lokali mieszkalnych. Wieloletni pracownik wydziału spraw mieszkaniowych w Urzędzie Miasta.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Sposoby skutecznych eksmisji z lokali mieszkalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.03.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń