logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane do pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Program nauczania:

 1. Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany dotyczące roli wierzyciela i roli organu egzekucyjnego
 2. Zarzuty, skarga – rola organu egzekucyjnego, format możliwych rozstrzygnięć, analiza zmiany ustawodawstwa
 3. Analiza rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
 4. Upomnienia. Aktualizacja metodologii.
 5. Rola Wierzyciela w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego / odpowiednio rola organu egzekucyjnego. Wywołanie konkretnych działań, optymalizacja czasu i skuteczności egzekucji.
 6. Analiza rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli co kiedy i jak?
 7. Przebieg egzekucji administracyjnej uwzględniającej dokonane zmiany
 8. Omówienie aktualnych wzorców tytułów wykonawczych. Zakres i procedura badania przez organ egzekucyjny w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 9. Wykorzystanie narzędzi dochodzenia należności w tym również wskazanie na możliwości wpływu na poszczególnych Zobowiązanych również do dobrowolnego dokonania spłaty należności – przy uwzględnieniu m. in. rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.
 10. Zbieg egzekucji – przebieg, rola organu egzekucyjnego i wierzyciela
 11. Skarga na przewlekłość postępowania – zakres i zasadność zastosowania, uwzględnienie zmian
 12. Analiza umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o dokonane nowelizacje
 13. Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – kiedy, jak i dlaczego?
 14. Pozyskanie uprawnień do monitorowania stanu majątkowego Zobowiązanych
 15. Koszty egzekucyjne po nowemu, jako karta przetargowa w procesie dochodzenia należności
 16. Wpływ COVID-19 na postępowanie egzekucyjne.
 17. Omówienie przedstawionych zagadnień/pytań.
 18. Egzekucja z nieruchomości (wierzyciel, organ egzekucyjny)

Osoba prowadząca:

radca prawny, praktyk, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego. Wieloletni pracownik, kierownik, komornik administracyjnych organów egzekucyjnych. Prowadzący szkolenia kaskadowe w ramach administracji skarbowej, z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, postępowanie egzekucyjnego w administracji oraz w oparciu o ordynację podatkową, jak również prawo nieruchomości. Specjalista z zakresu prawa spółek i prawnych aspektów zabezpieczenia należności. W ramach dotychczasowego doświadczenia ukończył m. in. aplikację notarialną, a także uczestnik procesu tworzenia przepisów dla funkcjonowania administracyjnych organów egzekucyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń