logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1

Celem szkolenia

Uporządkowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości SIO w zakresie zadań JST oraz nadzoru JST nad danymi przekazywanymi przez szkoły/placówki. Dodatkowym celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w sprawozdawczości SIO.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy JST odpowiedzialni za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Program nauczania:

  1. Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO
  2. Odpowiedzialność i zadania kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO
  3. Sprawozdawczość JST w Systemie Informacji Oświatowej – zakres i sposób wprowadzania danych – omówienie wybranego zakresu wprowadzanych danych
  4. Raport subwencyjny – zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO, zadania JST dotyczące analizy danych szkół/placówek oraz zatwierdzania zestawienia zbiorczego,
  5. Analiza danych – zakres analizy, wpływ wprowadzonych danych na wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej
  6. Nadzór JST nad sprawozdawczością SIO – mechanizmy monitorowania i kontroli wprowadzanych przez podmioty danych:
  7. Zarządzanie ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z SIO,
  8. Rejestr ryzyk, szacowanie ryzyka, określanie sposobów reakcji na ryzyko
  9. Mechanizmy kontroli, harmonogram i zakres kontroli wewnętrznej w odniesieniu do SIO

Osoba prowadząca kurs:

Olga Gilewicz – ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń