logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowanie przedszkolne – sprawnie i skutecznie

Celem szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do profesjonalnego zaplanowania procesu rozliczeń finansowych, poprawnego ustalania kwot do rozliczenia oraz skutecznego prowadzenia spraw spornych z tytułu rozliczenia.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych

i rozliczeń między gminami z tytułu organizacji wychowania przedszkolnego.</>

Program nauczania:

 1. Analiza podstaw prawnych rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego z innymi gminami:
  1. Rozdział 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
  2. Art.4 i 5 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.
 2. Katalog przypadków generujących ustawowe roszczenie o zwrot kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dziecka zamieszkałego w innej gminie
  1. w jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST;
  2. w publicznych i niepublicznych jednostkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST.
 3. Dostęp do danych osobowych dzieci w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczne rozwiązania.
 4. Prawidłowe ustalenie kwot do zwrotu przez gminę zobowiązaną:
  1. przykłady obliczeń, gotowe wzory algorytmu do zastosowania;
  2. jawność danych na podstawie których, ustalono kwoty do zwrotu.
 5. Korekta bieżących rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji:
  1. stosowanie art.43 ust. 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do celów rozliczeń;
 6. możliwość rozliczań wychowania przedszkolnego po zakończeniu roku budżetowego.

  Proces rozliczeń dobrze zaplanowany i udokumentowany – wzory pism do gmin zobowiązanych:

  1. informacja o stwierdzeniu prawa do ponoszenia przez gminę zobowiązaną kosztów wychowania przedszkolnego konkretnych dzieci i ustalenie trybu rozliczeń;
  2. bieżące przekazywanie dokumentów obciążających gminę zobowiązaną;
  3. zestawienie kwot do rozliczeń po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji;
  4. roczne podsumowanie rozliczenia z każdą gminą.
 7. Tryb postępowania w przypadku odmowy rozliczenia przez gminę zobowiązaną
  • wzory pism wzywających do zapłaty.

  Osoba prowadząca kurs:

  praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowanie przedszkolne – sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń