logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie uczestników szkolenia do profesjonalnego zaplanowania rozliczenia dotacji oraz prawidłowego rozliczenia dotacji udzielanej w 2020 r..

Adresaci szkolenia:

Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola.

Program nauczania:

 1. Obowiązek i zakres rozliczania dotacji podmiotowych na gruncie:
  • ustawy o finansach publicznych;
  • ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
  • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Podmiot zobowiązany do rozliczenia dotacji, podmiot zobowiązany do przyjęcia rozliczenia dotacji – ważne upoważnienia.
 3. Tryb ustalenia kwot dotacji do rozliczenia, praktyczne wskazówki – wzory pism.
 4. Różne modele wydzielania środków na organizację kształcenia specjalnego, praktyczne wskazówki- wzory pism.
 5. Orzeczenie czy IPET podstawą wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego – wzory opisu faktur.
 6. Zakres rozliczenia dotacji wykorzystanej na wynagrodzenia – praktyczne wskazówki.
 7. Warunki zatrudniania nauczycieli w procesie rozliczenia dotacji – czy są ważne?
 8. Dokumentacja procesu rozliczenia dotacji, podstawą kontroli dotacji – wzór pisma.
 9. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia rozliczenia dotacji – wzór pisma.
 10. Tryb rozliczenia dotacji jednostki, która kończy działalność w trakcie roku udzielania dotacji.
 11. Tryb rozliczenia dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego w trakcie roku udzielenia dotacji.
 12. Tryb rozliczenia dotacji w uchwale JST – wzór zapisów.
 13. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń