logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kurs: Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Cel i korzyści ze szkolenia:

Praca w zamówieniach jest dobrą perspektywą rozwoju zawodowego – tego rodzaju kwalifikacje zawsze są przydatne w sektorze publicznym i bardzo często w prywatnym, który jest zainteresowany udziałem w postępowaniach publicznych.

To szkolenie realizowane przez wieloletniego, wykwalifikowanego praktyka i trenera pozwoli Wam wejść w ten obszar wiedzy i kwalifikacji – bardzo skutecznie i z sukcesem w pozyskiwaniu nowych lub dodatkowych rozwiązań zawodowych.

Adresaci szkolenia:

Wszystkie osoby pragnące zdobyć praktyczną wiedzę na temat zamówień publicznych

Program nauczania:

 1. Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie – najistotniejsze – najpotrzebniejsze kwestie
  • Jak się uczuć i czego się uczyć w pierwszej kolejności?
  • Gdzie szukać informacji?
  • Jak czytać ustawę Prawo zamówień publicznych i interpretować przepisy?
  • Jakie kolejne szkolenia są koniecznym etapem rozwoju?
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych – praktycznie jak interpretować i stosować
 3. Komunikacja i techniczne aspekty składania ofert i realizacji postepowania – elektronizacja
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na przykładzie trybu podstawowego w wariancie podstawowym i negocjacyjnym:
  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Kierownik zamawiającego, komisja przetargowa, zespół zakres obowiązków i odpowiedzialności
  • Ogłoszenie – jakie?, kiedy?, jak ?
  • Specyfikacja warunków zamówienia
  • Opis potrzeb i Wymagań
  • Czynności – Wykonawcy – krok po kroku
  • Czynności – Zamawiającego Drodzy Państwo zapewniamy, iż trener zadba, żeby program szkolenia był realizowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym
  • Dokumenty i oświadczenia – wymagania dla Wykonawców
  • Otwarcie ofert
  • Ocena ofert
 4. Rozstrzygnięcie postępowania
 5. Unieważnienie postepowania
 6. Dokumentowanie postępowania
 7. Udostępnianie dokumentacji Wykonawcom
 8. Umowa z wykonawcą.
 9. Środki ochrony prawnej.
 10. Arkusz samooceny – praktyczne narzędzie audytora, które pozwoli na podsumowanie istotnych informacji dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie nowego prawa zamówień publicznych.

Taka „ściąga” podpowie również obu stronom postępowania jak w bieżącej realizować swoje obowiązki i wyeliminować błędy!

Drodzy Państwo zapewniamy, iż trener zadba, żeby program szkolenia był realizowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Osoba prowadząca kurs:

trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kurs: Prawo zamówień publicznych dla początkujących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń