logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony, audytorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w  swoich organizacjach oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką audytu systemu ochrony danych osobowych.

Cel szkolenia:

warsztaty przygotowują do wypełnienia obowiązku nałożonego na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych oraz przeprowadzania cyklicznych audytów RODO. Podczas warsztatów zostaną także omówione zasady przeprowadzania audytów KRIO oraz DODO.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i wzorów, w tym plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami, plany szkoleń i wiele innych.

W ramach szkolenia otrzymasz także:

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, niezbędne wzory dokumentacji RODO oraz procedury pozwalające wykazać zgodność z przepisami o ochronie danych.

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ WIEDZY DOTYCZĄCEJ AUDYTÓW

Program szkolenia:

 1. WPROWADZENIE DO RODO
 2. WSTĘP DO AUDYTÓW OCHRONY DANYCH
  • Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO,
  • Rodzaje audytów w kontekście RODO,
  • Kto przeprowadza audyty?
  • IOD jako audytor wewnętrzny RODO,
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany,
  • Sposoby realizacji,
  • Zadania innych osób i podmiotów,
  • Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.
 3. JAK NALEŻY PRZEPROWADZIĆ AUDYT?
  • Czy należy opracować plan audytu (stanowisko UODO- https://uodo.gov.pl/pl/225/1870? Uczestnicy otrzymują wzory planów audytów ,
  • Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD określone przez Ministerstwo Finansów i Prezesa UODO,
  • Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO,
  • Częstotliwość audytów,
  • Jak w praktyce przygotować się do przeprowadzenia audytu?
  • Lista przykładowych pytań kontrolnych, Uczestnicy otrzymują wykaz w formie elektronicznej
 4. PRAKTYCZNY ASPEKT AUDYTÓW
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych
  • Zasady przetwarzania danych
 5. ROZLICZALNOŚĆ w audycie – dowody, dokumentowanie niezgodności i zaleceń.
 6. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW AUDYTU.
  • Sprawozdanie IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzory sprawozdań
  • Rekomendacje i zalecenia IOD. Uczestnicy otrzymują wzory zaleceń.
  • Środki zaradcze
 7. AUDYTY KRIO
  • Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji

  Przepis § 20 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej rozporządzeniem, określa ciążące na kierownictwie podmiotu publicznego obowiązki związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednym z nich jest wskazany w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

  • Sprawozdanie z audytu KRIO,
  • Wspólne stanowisko Departamentu Informatyzacji MAiC i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych MF odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji
 8. AUDYTY DODO
 9. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 06.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń