logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Edukacja domowa- zasady obowiązujące od 1 lipca 2021 r. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, zasady finansowania

Adresaci:

Dyrektorzy przedszkoli, szkół oraz pracownicy odpowiedzialni za oświatę w samorządach, rodzice, opiekunowie prawni zainteresowani niniejszą tematyką.

Cele ogólne:

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o zezwolenie na realizowanie obowiązków edukacyjnych poza przedszkolem i poza szkołą. Między innymi weszły w życie nowe przepisy dotyczące realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Celem szkolenia jest poznanie formalno-prawnych aspektów dotyczących edukacji domowej, omówienie zasad jej organizacji, omówienie obowiązków rodziców i dyrektora szkoły, poznanie zasad przeprowadzania egzaminów dla dzieci w edukacji domowej, oraz zasad finansowania edukacji domowej w przypadku przedszkoli/ szkół samorządowych a także nie samorządowych.

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne
 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek przedszkolny sześciolatków, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w polskim systemie oświatowym
 3. Kontrola obowiązków a edukacja domowa
 4. Nauczanie domowe. Zasady obowiązujące od 1 lipca 2021 r.
 5. Nauczanie domowe. Obowiązki rodziców i dyrektora szkoły
 6. Wiosek o edukację domową
 7. Zgoda na edukację domową
 8. Cofnięcie zezwolenia na nauczanie domowe
 9. Dokumentacja edukacji domowej
 10. Edukacja domowa szkolna – zasady organizowania
 11. Edukacja domowa przedszkolna -zasady organizowania
 12. Obowiązki dyrektora szkoły obwodowej dot. edukacji domowej
 13. Edukacja domowa a wymagania edukacyjne
 14. Nauczanie domowe a nauczanie indywidualne i indywidualny tok nauczania
 15. Edukacja domowa a powrót do szkoły stacjonarnej.
 16. Edukacja domowa a uczestnictwo w wybranych zajęciach w szkole
 17. Edukacja domowa a terminy egzaminów klasyfikacyjnych
 18. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dla dzieci w edukacji domowej, skład komisji egzaminacyjnej, forma egzaminu, przedmioty, z których egzamin musi zdać dane dziecko oraz dokumentacja przebiegu takiego egzaminu
 19. Przyczyny usprawiedliwiające nieprzystąpienie do egzaminów w ramach edukacji domowej- a cofnięcie zezwolenia na edukację domową
 20. Edukacja domowa dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 21. Edukacja domowa w chmurze
 22. Finansowanie edukacji domowej – subwencja na dzieci uczące się poza szkołą.
 23. Dotacja na dzieci uczące się poza szkołą.
 24. Edukacja domowa – wady i zalety
 25. Przykłady dobrych praktyk
 26. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Edukacja domowa- zasady obowiązujące od 1 lipca 2021 r. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, zasady finansowania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń