logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2021 roku. Zasady wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zasady ewidencjonowania, brakowania podręczników, zasady rozliczania zakupu

Adresaci:

Szkolenie adresujemy do dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli bibliotek szkolnych, pracowników szkolnych sekretariatów, gł. księgowych szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, skarbników gmin i powiatów, głównych księgowych jednostek obsługujących szkoły podstawowe, pracowników CUW, do pracowników urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Cele ogólne:

W 2021 roku zmieniły się stawki kwot dotacji przeznaczonych na zakup przez szkoły podstawowe podręczników, lub materia-łów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kolejnym roku szkolnym 2021/2021. Zatem istotne należy uznać przybliżenie pracownikom odpowiedzialnym w szkołach podstawowych, zespołach szkół, w cuw-ach i w urzędach organów prowadzących za realizację zadania uwarunkowań formalno-prawnych oraz omówienie praktycznych aspektów rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022. Udział w szkoleniu zapewni Państwu bezproblemowe realizacje zadania oraz poprawne rozliczenie środków finansowych.

Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo – analizując problemy związane z rozliczaniem. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.

Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.

Zaleca się, aby w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozwoli to na zapewnienie jednolitego standardu realizacji zadania

Program nauczania:

 1. Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Dokumentowanie wydatkowania dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń w 2021 roku
 4. Dokumentowanie dotacji na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów niepełnosprawnych. W 2021 roku
 5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 6. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 7. Zasady przyjęcia na stan szkoły.
 8. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów
 9. Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego a rozliczanie dotacji.
 10. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania.
 11. Inwentaryzacja a bezpłatne podręczniki
 12. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 13. Problem dokumentowania wydatków na podręczniki i ćwiczenia do refundacji w kolejnym roku a sprawozdania Rb50
 14. Zasady rozliczania dotacji – ćwiczenie warsztatowe
 15. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
 16. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2021 roku. Zasady wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zasady ewidencjonowania, brakowania podręczników, zasady rozliczania zakupu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń