logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

„Sygnaliści” w praktyce – procedury oraz dokumentacja

Cel szkolenia

Ustawa o Sygnalistach – do 17 grudnia 2021 r. Polska musi wdrożyć Dyrektywę (UE) o „sygnalistach”. Nowe przepisy, mające zachęcać do zgłaszania nadużyć, narzucą przedsiębiorcom szereg wymagań, których nie wypełnienie obarczone będzie m.in. ryzykiem wysokich sankcji finansowych. Celem szkolenia jest przybliżenie wymagań jakie stawia przed nami konieczność wdrożenia dyrektywy.

Nowe wymogi narzucają między innymi wdrożenie zarówno w podmiotach publicznych i prywatnych rozwiązań obejmujących:

Dzięki udziałowi w szkoleniu, samodzielnie dokonasz audytu i oszacujesz ryzyka, poznasz scenariusze postępowań, opracujesz kanały zgłoszeń, dokonasz ujednolicenia wewnętrznych źródeł prawa pracy – regulamin pracy, regulamin organizacyjny, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna!

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie. Adresatami szkolenia niech czują się także pracownicy działów prawnych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

Program szkolenia:

 1. Sygnaliści – tło historyczne.
 2. Dyrektywa o ochronie sygnalistów czyli tzw. whistleblowing – czym jest?
 3. Kogo dotyczy dyrektywa o ochronie sygnalistów (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym)?
 4. Wyznaczenie osób do wyjaśniania zgłoszeń- kim mają być te osoby? -wiedza z zakresu: finansów, prowadzenia dochodzeń, audytu, informatyki śledczej etc.
 5. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem zgłaszania naruszeń:
  1. opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
  2. wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
  3. określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
  4. określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  5. określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  6. określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia
  7. określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
  8. określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 6. Kontakt z sygnalistą – czyli co chcemy wiedzieć?
  1. prowadzenie dialogu, pułapki rozmowy z sygnalistą,
  2. nawiązywanie kontaktu z sygnalistą, przygotowanie na różne sytuacje, dostosowanie do sygnalisty,
  3. operowanie pytaniami podczas przesłuchania – umiejętność zadawania pytań -problemy wykrywacze,
  4. podstawy pracy z informacją i jej weryfikacja,
  5. psychologiczne aspekty spostrzegania i zapamiętywania informacji,
  6. komunikacja werbalna i niewerbalna – rozpoznawanie sygnałów,
  7. wykrywanie nieszczerości rozmówcy – weryfikacja kłamstwa.
 7. Sygnalista jako źródło wiedzy – przewodnik jak wdrożyć skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w organizacji. (dobre praktyki, reguły postępowania, zasady zbierania informacji)
  1. weryfikacja informacji i ich ocena,
  2. procedury przyjmowania zgłoszeń – zasady tworzenie,
  3. tworzenie kanałów informowania,
  4. budowa zaufania do systemu zgłaszania,
  5. komunikacja i szkolenia dla pracowników,
  6. działania następcze, procedury i sposoby postępowania,
  7. metody prowadzenia rejestrów zgłoszeń.
 8. Indywidualne konsultacje z trenerem.

Szkolenie on-line prowadzone jest w formie warsztatowej. W związku z powyższym możecie Państwo zadawać pytania na żywo

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, praktyk ( pełni funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach w tym w debatach z udziałem UODO, szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Specjalista z zakresu prawa pracy i RODO.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu RODO, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych ( RODO) w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentacji oraz procedur.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

„Sygnaliści” w praktyce – procedury oraz dokumentacja (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń