logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 15.04.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każdy pracownik socjalny ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych

Pierwsze szkolenia z zakresu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych podczas wykonywania czynności zawodowych muszą być zorganizowane przez pracodawców, nie później niż do końca listopada 2022 r

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki, ale także i kierownicy jednostek często spotykają się z klientem roszczeniowym, agresywnym czy z zaburzeniami psychicznymi. Umiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami kryzysowymi to duża sztuka. W związku z licznymi wypadkami w trakcie wykonywania obowiązków służbowych już dzisiaj warto zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z niebezpiecznym petentem i/lub poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji służb zewnętrznych, w tym policji.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Domów Pomocy Społecznej; Ośrodków Pomocy Społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną.

Program nauczania:

 1. Czynniki wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa biura
 2. Zabezpieczenia organizacyjne biura – profilaktyka.
 3. Podstawowe zasady zachowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń w biurze jak i w mieszkaniu podopiecznego.
 4. Najczęstsze zagrożenia – omówienie szczegółowych zasad postępowania w przypadku poszczególnych sytuacji kryzysowych:
  • agresywny klient
  • napad (cichy, głośny)
  • sytuacje zakładnicze
  • włamanie
  • podłożenie ładunku wybuchowego
  • pożar
 5. EWAKUACJA – podstawowe zasady.
 6. Współpraca ze służbami ratunkowymi.

Osoba prowadząca kurs:

emerytowany policjant, wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa, prewencji jak również obsługi klienta trudnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 99 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń