logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione postepowanie organu wykonawczego gminy, związku międzygminnego w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynności sprawdzające, wezwania, dowody, postępowanie, decyzje na opłatę podstawową, opłatę podwyższoną.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. Postępowanie organu w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. Strona/strony postępowania – właściciel, najemca, użytkownik
 3. Wszczęcie postępowania,
 4. Doręczenia,
 5. Wezwania strony, innych osób,
 6. Protokół z czynności organu,
 7. Udostępnianie akt w sprawie
 8. Pozyskiwanie dowodów,
 9. Co może być dowodem w postępowaniu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 10. Żądania strony – właściciela nieruchomości,
 11. Zawiadomienia strony,
 12. Wyłączenia dowodowe,
 13. Przesłuchanie świadków,
 14. Dowody z dokumentów,
 15. Dowody z innych organów, podmiotów
 16. Oględziny,
 17. Terminy w postępowaniu,
 18. Zawieszenie postępowania,
 19. Decyzje określające wysokość opłaty podstawowej:
  1. nieruchomości zamieszkałe
  2. nieruchomości niezamieszkałe,
  3. nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowe,
 20. Decyzje na opłatę podwyższoną w przypadku braku segregacji odpadów komunalnych
 21. Na jaki okres /miesiące/ wydawane są decyzje?
 22. Czy można wydać decyzje „wstecz”?
 23. Decyzje „otwarte” i „zamknięte” – przypadki na opłatę podstawową i podwyższoną
 24. Zmiana stawek a decyzje

Osoba prowadząca szkolenie:

były Sekretarz, trener . Współpracownik wielu samorządów. Jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, przeprowadził kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie blisko ośmiuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.12.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń