logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Opłaty za śmieci - najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, pracownicy działów ochrony środowiska, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad naliczania opłat, wydawania decyzji, składania deklaracji, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty oraz podejmowania uchwał śmieciowych.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory pism/ oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Program szkolenia:

 1. Czy nieruchomości pozostające poza gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne
 2. Korzystanie ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów
 3. W jakim czasie można złożyć nową deklarację w metodzie od zużycia wody, ilości osób, powierzchni, gospodarstwa domowego
 4. DECYZJE WYMIAROWE OKRESLAJĄCE WYSOKOŚC OPŁATY W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI ORAZ NIEZŁOŻENIA NOWEJ – KOLEJNEJ DEKLARACJI ZMNIENIAJĄCEJ
 5. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OKRESLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
 6. DOWODY W POSTĘPOWANIU WYMIAROWYM
 7. DECYZJA ZAMKNIĘTA – PRZYPADKI I DECYZJA OTWARTA
 8. DECYZJA ZA OKRES WSTECZNY
 9. CZY ORGAN WYDAJE DECYZJĘ O OPŁACIE PODWYŻSZONEJ CZY TEŻ NA STAWKĘ PODSTAWOWĄ
 10. DEKLARACJA, CO MA BYĆ W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
 11. JAK POWINNA WYGLĄDAC DEKLARACJA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
 12. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – PROBLEMY ZE STAWKAMI I ZGODA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 13. JAK ZROBIĆ ODPIS W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 14. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE A OPŁATA
 15. STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI
 16. STAWKI OPŁAT ZA NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWE I RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
 17. JAK POWINNA WYGALĄDAĆ DEKLARACJA Z NIERUCHOMOŚCI WYPOCZYNKOWEJ
 18. DECYZJA W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW
 19. POWIADOMIENIE PRZEZ PODMIOT BURMISTRZA I WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
 20. ZAWIADOMIENIE Z POUCZENIEM EGZEKUCYJNYM W PRZYPADKU ZMIANY STAWEK OPŁAT
 21. LIMITOWANIE ODBIORU ODPADÓW
 22. ODPADY ROLNICZE – JAK WYGLĄDA ZBIÓRKA W PSZOK, CZY JEST TO OBLIGATORYJNE
 23. ZMIANA DANYCH A TERMIN NA ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
 24. OKRES WSTECZNY W OPŁACIE
 25. OKRES BIEŻĄCY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 26. ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY WSTECZ – PRZYKŁADY
 27. BRAK ZAMIESZKIWANIA NA NIERUCHOMOŚCI – CO ZROBIĆ
 28. KILKA DEKLARACJI Z BLOKU WIELORODZINNEGO
 29. ODPADY Z CMENTARZY, TERENÓW ZIELONYCH
 30. SANKCJE DLA GMINY ZA BRAK KONTROLI, W TYM KONTROLI SEGREGACJI
 31. KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK WNOSZENIA OPŁATY
 32. ZMIANA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI A DEKLARACJA
 33. DEKLARACJA”0” – CO W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA TAKIEJ DEKLARACJI
 34. SANKCJE KARNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba prowadząca szkolenie:

były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; Robert Litwinek przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Opłaty za śmieci - najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń