logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podatek od środków transportowych. Prawidłowe wypełnianie deklaracji, jej sprawdzanie, płatność rat podatku i dochodzenie tego podatku

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie – w sposób kompleksowy – aktualnych problemów w zakresie tego podatku, z uwzględnieniem najświeższych orzeczeń i ostatnich uregulowań zawartych w tarczy antykryzysowej, aktualnego orzecznictwa i stanowiska doktryny, poczynając od konstruowania projektu uchwały w zakresie tego podatku i zagadnień dotyczących powszechności opodatkowania (w tym problematyka zawieszenia terminu załatwiania spraw podatkowych), po czynności sprawdzające, udzielanie ulg, w tym pomoc publiczną, ewidencję księgową, ustalanie prawidłowego salda (zaległości bądź nadpłaty) na koncie podatnika z uwzględnieniem zasad dotyczących przerwania biegu terminu przedawnienia (np. ogłoszenie upadłości/zajęcie rachunku bankowego), a także po egzekwowanie tego podatku.

W trakcie szkolenia zostanie poruszona problematyka przykładowo: czasowej rejestracji pojazdów i wpływu tego zdarzenia na datę powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w przypadku pojazdów już zarejestrowanych i rejestrowanych po raz pierwszy w RP, a także określania wysokości tego podatku, jego egzekwowania oraz dopuszczalnych form pomocy publicznej w dobie pandemii, w tym jakie dokumenty należy wyegzekwować od podatnika, ubiegającego się o pomoc publiczną w przypadku umorzenia, a jakie w przypadku rozłożenia na raty?

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych jedenaście wzorów pism, a mianowicie:

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podatek od środków transportowych. Prawidłowe wypełnianie deklaracji, jej sprawdzanie, płatność rat podatku i dochodzenie tego podatku (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń