logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Podróże służbowe w jednostkach oświatowych. Delegowanie i rozliczanie podróży służbowych nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola/ placówki

Szkolenie adresujemy do:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, sekretarzy oraz innych pracowników tych jednostek odpowiedzialnych za kadry w placówce oświatowej, dla pracowników cuw, zeasów, urzędów gmin i starostw

Cele ogólne:

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników, w tym nauczycieli i osób niebędących pracownikami.

Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych, uzyskanie praktycznych wskazówek ujęcia kosztów podróży służbowych, w tym również rozliczeń nauczycieli.

Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań istotnych w kształtowaniu zasad realizacji podróży służbowych, w tym problematyki delegowania nauczycieli na szkolenia, wycieczki szkolne, zielone szkoły, wymiany młodzieży, olimpiady i zawody sportowe. Uczestnik, w oparciu konkretne przypadki oraz o akty prawne i orzecznictwo sądów, dowie się m.in.: jak prowadzić działania w obszarze podróży służbowych pracowników jednostek oświatowych. Omówione zostaną również zasady współdziałania z organem prowadzącym i ewentualna jednostka obsługi ( w niektórych przypadkach) w zakresie delegowania i rozliczeń .

Program nauczania:

 1. Podróże służbowe – podstawowe źródła prawa:
  1. definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie – praktyka pojęcia ,,incydentalnego” charakteru wyjazdu,
  2. odpowiednie określenie miejsca pracy – wpływ na podróż służbową,
 2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:
  1. elementy podróży służbowej,
  2. czas trwania podróży służbowej:
   • krajowej,
   • zagranicznej,
   • mieszanej,
  3. wypadek w podróży służbowej – aspekty praktyczne, zagrożenia ze strony ZUS,
  4. oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
  5. wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.
 3. Normy prawa pracy w podróży służbowej:
  1. ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
  2. podróż służbowa a prawo do wypoczynku / ekwiwalentu pieniężnego,
  3. podróż służbowa – ograniczenia podmiotowe – problemy praktyczne,
  4. właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,
  5. czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
 4. Diety w podróży służbowej:
  1. kiedy pracownikowi należy się dieta?
  2. dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,
  3. dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,
  4. dieta a zapewnienie częściowego wyżywienia pracownikowi:
  5. dieta a posiłek z kontrahentem – konsumpcja na spotkaniu o charakterze biznesowym,
  6. nadwyżka diety ponad limit – aspekt podatkowy.
 5. Przejazdy w podróży służbowej:
  1. środek transportu w podróży służbowej – konsekwencje nieadekwatnego bądź braku wyboru,
  2. podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,
  3. ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne wskazówki rozliczania.
 6. Nocleg w podróży służbowej:
  1. nocleg w podróży służbowej krajowej,
  2. nocleg w podróży służbowej zagranicznej,
  3. limity hotelowe – kiedy można je przekroczyć – przykłady praktyczne,
  4. ryczałt za nocleg.
 7. Ryczałty oraz zwrot innych wydatków:
  1. zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową – aspekty krajowe i zagraniczne,
   • co to jest komunikacja miejscowa?
   • rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy korzystniej dla pracownika?
   • diety dojazdowe w podróży służbowej zagranicznej,
  2. zwrot innych udokumentowanych wydatków:
   • opłaty za parkingi i przejazd autostradami samochodem służbowym a samochodem prywatnym – różnice,
   • ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej,
   • inne udokumentowane wydatki w stosunku do uzasadnionych potrzeb – dyskusja.
 8. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:
  1. wysokość zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej – problemy praktyczne,
  2. kiedy istnieje obowiązek wypłaty zaliczki?
  3. waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną – problematyka kursu waluty,
  4. zwrot zaliczki – termin, kurs rozliczenia – przykłady.
 9. Zasady rozliczania i dokumentowanie wydatków w podróży służbowej:
  1. rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych wydatków,
  2. paragon dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?
  3. oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – problemy praktyczne – konsekwencje podatkowe i dyscyplinarne.
 10. Należności na rzecz pracownika z tytułu podroży służbowej a koszty uzyskania przychodów – kwalifikacja całościowa a rozpoznanie kosztu – orzecznictwo.
 11. Problem rozliczania podróży służbowych nauczycieli (szkolenia, wycieczki szkolne, zielone szkoły, wymiany młodzieży, olimpiady i zawody sportowe).
 12. Podróże służbowe dyrektora jednostki – delegowanie i rozliczanie – wskazówki praktyczne.
 13. Orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych.
 14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja na temat praktycznych problemów z rozliczaniem delegacji.

Osoba prowadząca kurs:

prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Podróże służbowe w jednostkach oświatowych. Delegowanie i rozliczanie podróży służbowych nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola/ placówki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń