logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zmiany w nadzorze pedagogicznym – plan nadzoru pedagogicznego dyrektora po zmianach

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia

Zmiany w nadzorze pedagogicznym 3 września br. stały się faktem. Termin przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola/placówki na rok szkolny 2021/2022 z zastosowaniem zmian w przepisach przedłużono do 3 października br.

Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu, którego program zakłada przygotowanie dyrektorów do przyjęcia planu nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wszystkich zmian w prawie i kierunków polityki oświatowej państwa.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Program nauczania:

  1. Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją o organizacji lokalnego systemu oświaty.
  2. Definicja likwidacji, przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły/przedszkola.
  3. Tryb i termin likwidacji szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
  4. Tryb i termin przekształcenia szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.
  5. Rola KO w opiniowaniu zmian w sieci szkół i przedszkoli – wzory korespondencji z KO.
  6. Połączenie jednostek oświatowych w zespół/rozwiązanie zespołu/włączenie do zespołu/wyłączenie z zespołu – termin i tryb działania – wzory uchwał.
  7. Zmiany danych w aktach założycielskich, jako skutek likwidacji, przekształcenia i innych zmian organizacyjnych – wzory aktów założycielskich.
  8. Zmiany w sieci szkół/przedszkoli, jako skutek likwidacji/przekształcenia lub zmian organizacyjnych – wzory uchwał o sieci.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zmiany w nadzorze pedagogicznym – plan nadzoru pedagogicznego dyrektora po zmianach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń