logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021r

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie obsługujących dotacje oświatowe, osób prowadzących albo reprezentujących dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Program nauczania:

 1. Obliczanie wysokości dotacji na 2021r. i AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI KWOT DOTACJI i PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI:
  • Ustalenie statystycznej liczby uczniów i jej aktualizacja
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST – proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  Subwencja oświatowa na dzieci w wieku 6 lat i wyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
  Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji w miesiącu pierwszej aktualizacji i październiku na podstawie wydatków bieżących - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,
  • RÓŻNE WARIANTY POSTĘPOWANIA Z WYRÓWNANIEM DOTACJI lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji – czy zaktualizowana podstawowa kwota dotacji obowiązuje od listopada czy od początku roku.. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY OBLICZENIA ROCZNEJ DOTACJI z uwzględnieniem aktualizacji październikowej i RÓŻNICE W OBLICZENIACH W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEJ METODY OBLICZEŃ.
  • OGRANICZENIA ZMIANY WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ KWOTY DOTACJI: MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WZROST/ SPADEK WYSOKOŚCI DOTACJI – – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Nowa aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych – dzień miesiąca czy cały miesiąc.
 2. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI
 3. Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
 4. Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
 5. Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
 6. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 27 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 – wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021r (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 07.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.10.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń