logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Założenia, planowanie i organizacja w roku szkolnym 2021/2022 wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym w realizacji pilotażowego przedsięwzięcia międzyresortowego Poznaj Polskę

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

W najbliższym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało chętnym szkołom dotowanie do 80 % kosztów organizacji wycieczek o charakterze patriotycznym. Prezentowana tematyka szkolenia jest odpowiedzią dla zainteresowanych szkół publicznych niepublicznych oraz organów prowadzących na pytanie:

Podczas szkolenia będzie możliwość dyskusji moderowanej.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, pracownicy publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych, pracownicy organów prowadzących, CUW, wydziałów oświaty.

Program szkolenia:

 1. Ogólne założenia i warunki dofinansowania wycieczek szkolnych w pilotażowej propozycji ministerialnego przedsięwzięcia w roku szkolnym 2021/2022 pt. „Poznaj Polskę”.
 2. Współdziałanie szkół z organem prowadzącym i uzgodnienie sposobu partycypowania dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych w ramach programu ministerialnego: „Poznaj Polskę”.
 3. Termin naboru, dokumentowania i sposobu przekazania przez organ prowadzący szkoły publiczne i niepubliczne prawidłowo wypełnionego wniosku o dotację- szczegółowa analiza wykonawcza.
 4. Możliwość uzyskania dofinansowania wycieczek w roku szkolnym 2021/2022 organizowanych w trakcie zajęć lekcyjnych- rodzaje wycieczek, warunki niezbędne do otrzymania dotacji, sposób wnioskowania.
 5. Zakres wymagań programowych i edukacyjnych planowanych wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym realizowanych dla trzech etapów edukacyjnych szkoły podstawowe: grupa I- klasy I-III, grupa II- klasy IV-VIII, grupa III – szkoły ponadpodstawowe.
 6. Przykładowe zakresy programu planowanych wycieczek szkolnych- miejsce, cel/cele edukacyjne- na co należy zwrócić uwagę.
 7. Podstawa programowa kształcenia ogólnego jako wymagany cel w planowaniu, organizacji i realizacji wycieczki- przykłady.
 8. Międzyresortowa propozycja obszarów edukacyjnych i miejsc do wycieczek, uwzględniająca grupy wiekowe uczniów.
 9. Maksymalne kryteria dofinansowania planowanych kosztów wycieczek w podziale na środki ministerialne i środki własne organu prowadzącego- warunki ich spełnienia.
 10. Przeznaczenie i rozliczenie otrzymanej dotacji – przykłady sfinansowania kosztów poniesionych na organizację wycieczki.
 11. Dokumentowanie zrealizowanego zadania w pedagogicznej dokumentacji nauczyciela i szkoły – wnioski z realizacji.

Osoba prowadząca szkolenie:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Założenia, planowanie i organizacja w roku szkolnym 2021/2022 wycieczek szkolnych o charakterze patriotycznym w realizacji pilotażowego przedsięwzięcia międzyresortowego Poznaj Polskę (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń