logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Wydatkowanie subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych i niesamorządowych. Art. 8 i art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresujemy do:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów przedszkoli, szkół, księgowych, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za sprawy z zakresu oświaty oraz dla pracowników cuw, zeasów, urzędów gmin i starostw.

Cele ogólne:

Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż w subwencji oświatowej.

Program nauczania:

 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Skąd się biorą pieniądze na oświatę?
 2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – wskazówki praktyczne.
 3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – przykłady rozwiązań.
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe- czyli co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
 5. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalny n a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy finansowaniu zadań oświatowych.
 8. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
 9. Subwencja na kształcenie specjalne -weryfikacja danych w SiO .
 10. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
 11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów?
 12. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
 13. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
 14. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek. Jak monitorować spełnianie art. 8 ustawy?
 15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Wydatkowanie subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych i niesamorządowych. Art. 8 i art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń