logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych – nowelizacja od 5 października 2021r. Postępowanie administracyjne w czasie epidemii Covid-19

To szkolenie już się odbyło.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Cel szkolenia:

Kodeks postępowania administracyjnego stawia przed urzędnikami kolejne nowe wyzwania. Od 5 października 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, które znowelizują wiele regulacji kodeksowych. Będą to zmiany dotyczące wszystkich urzędów, obejmujące tak elementarne i ważne zagadnienia, jak m.in. zasada pisemności postępowania, wszczęcie postępowania i doręczenia w postępowaniu administracyjnym. To tematyka, z którą większość urzędników spotyka się w swojej pracy każdego dnia.

Program szkolenia uwzględnia również zmiany, które są od dłuższego czasu wprowadzane w związku z epidemią Covid-19. Obejmuje najbardziej aktualne przepisy prawne dotyczące doręczeń i terminów w postępowaniu administracyjnym, wynikające ze specustaw covidowych.

Szkolenie pozwoli zapoznać się ze wszystkimi tymi znowelizowanymi zagadnieniami prawnymi, od których po 5 października 2021 r. uzależnione będzie prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

Program szkolenia:

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego.
  1. Znowelizowana zasada pisemności postępowania – co to oznacza dla organu administracji publicznej?
  2. Jak dokumentować czynności w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji?
  3. Wszczęcie postępowania z urzędu i na żądanie strony.
  4. Nowe zasady wszczynania postępowania administracyjnego.
  5. Zasady ustalania daty wszczęcia postępowania po nowelizacji.
  6. Czynności związane z wszczęciem postępowania.
  7. Zmiany w przepisach o pełnomocnictwie.
 2. Terminy.
  1. Bieg terminu załatwienia sprawy po nowelizacji.
  2. Obliczanie terminów. Wpływ epidemii na bieg terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?
  3. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  4. Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.
  5. Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
  6. Nowe zasady przywracania terminu – nowe obowiązki organów administracji publicznej.
 3. Doręczenia.
  1. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
  2. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii. Przesyłki hybrydowe w specustawie.
  3. Nowe zasady i mechanizmy stosowane w doręczeniach w postępowaniu administracyjnym:
   • adres do doręczeń elektronicznych,
   • publiczna usługa hybrydowa,
   • rejestrowane doręczenie elektroniczne.
  4. Czy można jeszcze korzystać z dotychczasowych tradycyjnych sposobów doręczania pism?
 4. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego związane z doręczeniami elektronicznymi.
  1. Wezwania.
  2. Uwierzytelnianie kopii dokumentów.
  3. Metryka sprawy.
  4. Decyzje administracyjne i postanowienia.
  5. Ugoda administracyjna.
  6. Milczące załatwienie sprawy.
  7. Postępowanie odwoławcze.
  8. Postępowanie uproszczone.
  9. Wydawanie zaświadczeń.
  10. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

  Osoba prowadząca kurs:

  Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych – nowelizacja od 5 października 2021r. Postępowanie administracyjne w czasie epidemii Covid-19 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń