logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Standard WCAG 2.1 w praktyce. Zasady dostępności cyfrowej i jej weryfikacji – strony internetowe i aplikacje mobilne dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami

To szkolenie już się odbyło.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób tworzyć strony WWW dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni.

Program nauczania:

 1. Wytyczne WCAG 2.1
  1. gdzie znaleźć?
  2. kogo dotyczą?
  3. dlaczego tak ważne?
  4. co zawierają?
 2. Osoby narażone na wykluczenie cyfrowe:
  1. omówienie wpływu dysfunkcji wzroku, słuchu, ruchu, percepcji i in. na właściwe funkcjonowanie w świecie wirtualnym
  2. prezentacja aplikacji asystujących
  3. omówienie barier na stronach dla aplikacji asystujących
  4. krótkie, lecz rzeczowe warsztaty z aplikacji asystującej.
 3. Standard WCAG 2.1 w praktyce:
  1. omówienie wszystkich wytycznych standardu
  2. sprecyzowanie, które wytyczne są bezwzględnie wymagane
  3. przedstawienie przykładów negatywnych i pozytywnych dla każdej wytycznej
  4. dobre praktyki tworzenia dostępnych stron www:
   • minimalny kontrast ( stosunek treści i linków do tła i pozostałych elementów, narzędzia do weryfikacji)
   • elementy nietekstowe (właściwa prezentacja zdjęć, grafik, wykresów, opisu alternatywnego, błędy w kodzie źródłowym)
   • dostępne dokumenty (właściwe tworzenie dokumentów DOC, EXCEL, PDF)
   • multimedia (transkrypcja, audiodeskrypcja, PJM)
   • nagłówki (co mają zawierać, właściwa struktura)
   • układ Tabel (błędy w kodzie HTML, właściwe formatowanie tabeli)
   • pola formularzy (opisy alternatywne, właściwy układ, czułość na błędy, właściwe komendy) na przykładzie konkretnych stron w oparciu o czytnik ekranu,
   • struktura treści (struktura H1-H6 – dlaczego to takie ważne?)
   • UX design (Jak stworzyć dostępny układ stron? Czy strona WCAG 2.1 musi być nudna?)
   • linki (właściwe opisy alternatywne oraz kod HTML)
   • właściwa nawigacja strony www (obsługa strony za pomocą czytnika ekranu i klawiatury – błędy w nawigacji, strukturze, tzw. Pułapki klawiaturowe)
   • tworzenie treści łatwej do czytania (ETR) – co to jest? Jakie są zasady? Jak walidować?
 4. Walidacja Standardu WCAG 2.1, czyli jak sprawdzić czy moja strona jest dobrze zaprojektowana?
  1. programy walidacyjne (plusy i minusy walidacji automatycznej)
  2. czy wszystkie błędy zależą od programisty? (odpowiedzialność webmastera, a redaktora)
  3. zajęcia praktyczne w poszukiwaniu błędów na przykładowych stronach,

  Osoba prowadząca kurs:

  Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim, Koordynator ds. Dostępności, Audytor WCAG 2.1. Od 2016 roku wdraża standard WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie. Chętnie szkoli i dzieli się posiadaną wiedzą. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który patrzy na wymagania od strony użytkownika.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Standard WCAG 2.1 w praktyce. Zasady dostępności cyfrowej i jej weryfikacji – strony internetowe i aplikacje mobilne dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 09.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń