logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego

To szkolenie już się odbyło.

Celem szkolenia

 1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zmian w przepisach o organizacji szkoły w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Nabycie umiejętności wdrożenia nowych przepisów epidemicznych, organizacyjnych i wytycznych nadzoru pedagogicznego do organizacji pracy szkoły.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Prawidłowe przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 2. Sprawne i skuteczne wypracowanie planu nadzoru pedagogicznego szkoły na rok 2021/2022.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych

Program nauczania:

 1. Omówienie wytycznych epidemicznych do organizacji pracy szkoły we wrześniu 2021 – wzory praktycznego zastosowania wytycznych.
 2. Programy wsparcia uczniów po pandemii – zadania dyrektora obowiązkowe i fakultatywne.
 3. Omówienie zmian w przepisach prawa o organizacji pracy szkoły obowiązujących od września 2021 r – wytyczne do ich prawidłowego wdrożenia.
 4. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a także planów nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli, placówek).
 5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) z uwzględnieniem:
  1. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym;
  2. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br.
 6. Tryb przyjęcia dokumentów o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – wzory uchwał i zarządzeń dyrektora.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń