logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej - kontrola zarządcza jako sposób na JAKOŚĆ w oświacie

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej.

Adresaci szkolenia:

szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej, w jednostkach sektora finansów publicznych szczególności: Dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków i innych jednostek budżetowych.

Program nauczania:

 1. Pojęcie i cele kontroli zarządczej.
 2. Zakres kontroli zarządczej,
 3. Standardy kontroli zarządczej,
 4. Cele i zarządzanie ryzykiem,
 5. Mechanizmy kontroli,
 6. Informacja i komunikacja,
 7. Monitorowanie i ocena,
 8. Procedury kontroli zarządczej w szkole,
 9. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej,
 10. Obszary, cele i zadania dla kontroli zarządczej w zakresie oświaty,
 11. propozycje celów działania wyznaczone dla jednostki oświatowej:
 12. Wzory dokumentów do kontroli zarządczej – analiza: rejestr ryzyka, mapa ryzyka, raport ze stanu kontroli zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Osoba prowadząca kurs:

ceniona trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej - kontrola zarządcza jako sposób na JAKOŚĆ w oświacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń