logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad i prawidłowego prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy. Zapoznanie się z kompleksowym procesem kontroli obiektów wpisanych do ewidencji. Zachęcenie do wypracowania własnych rozwiązań (metody i narzędzia) do skutecznej realizacji zadań wynikających z prowadzenia ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencje innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

Program nauczania:

  1. Ewidencja innych obiektów w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  2. Definicje głównych pojęć związanych z prowadzeniem ewidencji innych obiektów.
  3. Usługi hotelarskie świadczone w innych obiektach w Polsce oraz w Europie na wybranych przykładach.
  4. Kierunek zmian planowanych w przepisach prawa oraz zasadach dotyczących usług hotelarskich oraz ewidencji innych obiektów.
  5. Prowadzenie ewidencji innych obiektów w praktyce – obsługa przedsiębiorców / rolników: zgłoszenie obiektu, uzyskanie wpisu, zmiany we wpisach, wykreślenia.
  6. Karty ewidencyjne i kartoteka oraz prowadzenie dokumentacji i jej archiwizacja.
  7. Kontrola innych obiektów zgłoszonych do ewidencji – procedury.
  8. Pytania/podsumowanie/rekomendacje.

Osoba prowadząca kurs:

wieloletni pracownik Referatu ds. Turystyki, inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta, specjalista w zakresie ewidencji innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń