logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Budowa, przebudowa, remont, przebudowa, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej zarządców dróg

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur planowania budżetowego i ewidencji księgowej remontów i inwestycji drogowych dróg finansowanych z środków budżetowych właściwego zarządcy drogi, współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez środki państwowego funduszu celowego jakim jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz środki BGK jakimi są środki Krajowego Funduszu Drogowego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na szkoleniu przedstawiony również zostanie model ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg z różnych powodów dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych tych jednostek, a szczególnie dot. inwestycji, środków trwałych, remontów, opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotów wydatków w tym z środków unijnych i z środków państwowych funduszy celowych w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2021 roku

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi GDDKIA.

Program nauczania:

 1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządów dróg – budżet państwa a budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy RFRD a środki BGK na KFD i RFIL, budżet gminy, powiatu województwa i ich specyfika istotna dla budżetu zarządów dróg.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
 3. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL i z funduszu Covid oraz z państwowego funduszu celowego RFRD.
 4. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
 5. Szczególny przypadek dot. wyceny dróg niezaksięgowanych – problem z ustaleniem ceny sprzedaży drogi wykluczonej z obrotu gospodarczego, wartość godziwa, zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego.
 6. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako środek trwały – klasyfikacja środków trwałych (KŚT), ewidencja, wycena i odpisy umorzeniowe środków trwałych.
 7. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
 8. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
 9. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów \, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji i remontów dróg.
 10. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.

  Odpowiedzi na pytania

  Osoba prowadząca kurs:

  doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Budowa, przebudowa, remont, przebudowa, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej zarządców dróg (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń