logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dokument elektroniczny w urzędzie - procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obsługą i praktycznym wykorzystaniem platformy ePUAP w ich codziennej pracy. Uczestnicy zapoznają się w sposób kompleksowy na praktycznych przykładach z obowiązującymi wymaganiami technicznymi na każdym etapie postępowania z dokumentacją.

Szkolenie adresowane jest do osób:

Program nauczania:

 1. Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa.
  1. Sposoby wnoszenia pism do urzędu:
   1. różne przepisy;
   2. różne metody;
   3. różne podpisy.
  2. Jak potwierdzić profil zaufany w czasach epidemii?
  3. Przygotowanie i udostępnienie usług publicznych – jak udostępnić usługę elektroniczną na ePUAP?
  4. W jaki sposób przechowywać dokumenty .xml w aktach sprawy?
  5. Dokument pisemny i elektroniczny – rozróżnienie pojęć i wpływ na procedury administracyjne.
  6. Potwierdzenie złożenia dokumentu:
   1. kiedy jest obowiązkowe;
   2. jak je zrealizować?
 2. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego.
  1. Rejestracja spraw;
  2. Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania:
   1. podpis kwalifikowany, zaufany czy osobisty;
   2. który może być stosowany, czy, kiedy i jak je weryfikować?
  3. Podpis paczki (koperty) xml na ePUAP czy dokumentu doręczanego?
  4. Podpis naturalnego dokumentu elektronicznego czy/lub skanu?
  5. Dopuszczalność doręczeń pism w różnych formatach.
  6. Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD a praca zdalna – z uwzględnieniem wytycznych Archiwum Państwowego.
  7. Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy – praktyczne przykłady.
  8. Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych przez organ.
 3. Korespondencja wychodząca.
  1. Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism.
  2. Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP, czyli jak pomóc mieszkańcom?
  3. Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych.
  4. Potwierdzenie odbioru pisma.
  5. Doręczenia do podmiotów publicznych – tryb UPP czy UPD w świetle praktyki i orzecznictwa.
  6. Doręczanie między podmiotami publicznymi przez ePUAP za pomocą adresu email.
  7. Doręczanie dokumentów (pisma, uchwały, zarządzenia) do RIO i Urzędów Wojewódzkich wyłącznie elektronicznie – wymagania prawne i ustalenia w czasie epidemii.
 4. Elektronizacja doręczeń – wybrane zagadnienia dotyczące projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych z uwzględnieniem „tarczy antykryzysowej” – na przykładzie procedur administracyjnych i podatkowych.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Osoby prowadzące kurs:

Jakub Zalewski – od 2006 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Administrator i wdrożeniowiec systemu EZD. Administrator konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP oraz punktu potwierdzającego profile zaufane.

Artur Prasal – absolwent prawa, obecnie kierownik Oddziału ds. elektronicznego urzędu Urzędu Miasta Łodzi. Realizuje zadania związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu do zarządzania dokumentacją, w tym koordynacji czynności kancelaryjnych, podpisu elektronicznego, zarządzania usługami elektronicznymi. W latach 2009–11 członek grupy roboczej powołanej przez MSWiA, odpowiedzialnej za opracowanie założeń nowej Instrukcji kancelaryjnej. W latach 2013–2015 współprzewodniczący grupy ds. elektronizacji usług administracji, powołanej przez MAC.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dokument elektroniczny w urzędzie - procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.07.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.07.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń