logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Urlopy w jednostkach oświatowych- wszystko, co należy wiedzieć o uprawnieniach, zasadach udzielania i rozliczania urlopów w szkole/w przedszkolu

Szkolenie adresujemy do:

Przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników organów prowadzących (urzędów gmin, starostw powiatowych, CUW) realizujących zadania z zakresu prawa pracy w oświacie, pracowników szkół i przedszkoli wykonujących zadnia z obszaru kadrowego ( sekretarze, kadrowcy, referenci, itd.)

Cele ogólne:

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania z obszaru prawa pracy w oświacie związanego z urlopami. Przybliżenie i omówienie zasad rozliczania urlopów wypoczynkowych za ferie zimowe i letnie. Udzielanie urlopu uzupełniającego w nowym roku szkolnym. Rozliczenie urlopów pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych (np. przedszkoli). Obliczanie ekwiwalentu za urlop po rozwiązaniu stosunku pracy. Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia w Omówienie zmian w zakresie urlopów macierzyńskich, urlopy rodzicielskie i wychowawcze.

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne
 2. Status jednostki- feryjna/nieferyjna
 3. Urlop uzupełniający nauczycieli
 4. Zasady udzielania urlopów,
 5. Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy,
 6. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
 7. Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na czas określony
 8. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
 9. Wymiar urlopu
 10. Zasady udzielania urlopu nauczycielom
 11. Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
 12. Ustalanie planów urlopu
 13. Urlop „na żądanie”
 14. Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
 15. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych i pracownikom niepedagogicznym
 16. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 17. Ustalanie wymiaru urlopu
 18. Urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
 19. Zasady udzielania urlopów (przeliczanie urlopu na godziny, plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
 20. Wynagrodzenie urlop nauczycieli
 21. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
 22. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa),
 23. Wynagrodzenie za urlop przy ograniczeniu wymiaru w roku szkolnym
 24. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 25. Ekwiwalent za urlop pracowników niepedagogicznych
 26. Urlop dla poratowania zdrowia
  1. warunki uprawniające do urlopu
  2. zasady udzielania
  3. urlop dla poratowania zdrowia a urlop wypoczynkowy
  4. urlop zdrowotny a emerytura i świadczenia kompensacyjne
  5. praca na urlopie dla poratowania zdrowia
  6. kontrola orzeczeń lekarskich w sprawie urlopu zdrowotnego
 27. Przykłady dobrych praktyk
 28. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Urlopy w jednostkach oświatowych- wszystko, co należy wiedzieć o uprawnieniach, zasadach udzielania i rozliczania urlopów w szkole/w przedszkolu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń