logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w związku z obowiązującym stanem epidemii

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zmian w przepisach, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone w związku z Covid-19 poznanie dobrych praktyk dotyczących środków przeciwdziałania Covid-19, poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z bhp.

Adresaci szkolenia:

Osoby, które na co dzień zajmują się problematyką prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem bhp – w szczególności pracowników służby bhp, kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, pracowników wydziałów organizacyjnych, osób zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Program nauczania:

 1. Środki ochrony osobistej, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom oraz innym osobom świadczącym pracę.
 2. Rozwiązania, które pracodawca może wprowadzić w celu ochrony życia i zdrowia pracowników w związku z epidemią.
 3. Zawieszenie obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe.
 4. Ograniczone stosowanie przepisów dot. obowiązku wykonywania badań lekarskich wstępnych oraz kontrolnych.
 5. Zmiany w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp – okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy – również online.
 6. Zniesienie obowiązku przeszkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
 7. Ustawowe przedłużenie okresu ważności profilaktycznych badań lekarskich.
 8. Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wirusem SARS-Cov-2 – dokumentacja.
 9. Elementy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na utworzonych przez pracodawcę stanowiskach pracy.
 10. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie czynnikiem biologicznym – wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych.
 11. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie.
 12. Dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii, np. temperatury ciała, miejsca w którym pracownik wypoczywał.
 13. Dopuszczalność zaniechania przez pracownika świadczenia pracy z powołaniem się na art. 210 Kodeksu pracy.
 14. Obowiązek pracodawcy skierowania pracownika na badania lekarskie a udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 15. Powierzenie pracownikowi innego stanowiska a obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie bhp.
 16. Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę.
 17. Wytyczne PIP i CIOP w zakresie przeciwdziałania transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w związku z obowiązującym stanem epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń