logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - sprawnie i skutecznie

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

W tym roku na podstawie przepisów szczególnych związanych z trwająca epidemią jest możliwość przedłużania stanowisk dyrektora ale wiele organów prowadzących decyduje się na standardowy model wyłonienia kandydata – w trybie konkursu. Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania

i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Omówione zostaną wszystkie warianty powierzenia stanowiska dyrektora po przeprowadzonym konkursie.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.

Program nauczania:

 1. Repetytorium z podstaw prawnych przeprowadzenia konkursu i wymagań jakie musi spełniać kandydat.
 2. Ogłoszenie konkursowe – na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
 3. Dylematy z oceną dokumentacji kandydata – najnowsze orzecznictwo w sprawie.
 4. Tryb powołania komisji konkursowej, w tym prawidłowe wyłonienie członków komisji konkursowej – wzory dokumentów.
 5. Zadania przewodniczącego komisji konkursowej – wyznaczenie terminu posiedzenia komisji konkursowej, powiadomienie członków komisji o terminie i miejscu konkursu, przekazanie dokumentacji konkursowej organowi wykonawczemu JST – wzory dokumentów.
 6. Warunki pracy komisji w czasie trwającej epidemii.
 7. Prawidłowy przebieg posiedzenia komisji konkursowej, w tym prawidłowe przeprowadzenie głosowania – wzór protokołu.
 8. Tryb zakończenie postępowania konkursowego, najnowsze orzecznictwo w sprawie:
  1. zatwierdzenie wyników konkursu – wzór zarządzenia;
  2. unieważnienie konkursu – wzór zarządzenia.
 9. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu

  w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzory dokumentów.

  Osoba prowadząca kurs:

  praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola - sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń