logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty - sprawnie i skutecznie

To szkolenie już się odbyło.

Celem szkolenia

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu podstaw prawnych prowadzenia kontroli w podmiocie dotowanym.
 2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu JST;
 3. Zachęcenie uczestników szkolenia do prowadzenia kontroli planowych i doraźnych, jako systemu nadzoru nad prawidłowością pobrania i wykorzystania dotacji..

Adresaci szkolenia:

Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania i kontrolowania jednostek oświatowych pobierających dotację z budżetu JST oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/przedszkola.

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne kontrolowania dotacji udzielanych z budżetu JST- obowiązek czy prawo?
 2. Zakres kontroli dotacji na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Tryb kontroli dotacji przyjęty w uchwale JST – wzór zapisów w uchwale.
 4. Planowanie i przeprowadzenie kontroli – praktyczne wskazówki – wzory dokumentów.
 5. Uprawnienia osób kontrolujących, w tym prawo do przetwarzania danych osobowych.
 6. Obowiązki i uprawnienia osób kontrolowanych.
 7. Tryb działania po zakończeniu kontroli – wzory dokumentów.
 8. Tryb działania w przypadku ustalenia kwot do zwrotu – uprawnienia organu kontrolowanego.
 9. Wykaz aktualnych orzeczeń z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty - sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń