logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe/składnica akt

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji i usystematyzowanie wiedzę na tematy związane z właściwym postępowaniem z dokumentacją. W trakcie szkolenia zostaną omówione najnowsze przepisy z tego zakresu oraz możliwość praktycznego omówienia indywidualnych problemów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt.

Program nauczania:

 1. PRAWO ARCHIWALNE
 2. NORMATYWY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE zasady ich rozbudowy
 3. MAGAZYN ARCHIWALNY
 4. AKTA OSOBOWE ZMIANY I ARCHIWIZOWANIE
 5. ŚRODKI EWIDENCYJNE OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ
 6. STANDARDY PORZĄDKOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I TECHNICZNEGO ZABEZPIECZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
 7. WARSZTATY polegające miedzy innymi na:
  • dokonaniu opisu teczek
  • sporządzeniu odpowiednich spisów zdawczo– odbiorczych dokumentacji – oddzielnie
  • nadaniu teczkom sygnatury akt
  • sporządzeniu wykazu spisów zdawczo– odbiorczych
  • sporządzeniu spisu dokumentacji niearchiwalnej
  • wypełnieniu wniosku do archiwum państwowego z prośbą o wydanie zgody na zniszczenie akt
 8. KONSULTACJE DYDAKTYCZNO – MERYTORYCZNE

Osoba prowadząca kurs:

praktyk i teoretyk. Od kilkunastu lat szkoleniowiec współpracujący z różnymi firmami szkoleniowymi w zakresie przeprowadzania szkoleń i warsztatów kancelaryjno-archiwalnych. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkaset szkoleń dla różnych podmiotów państwowych i samorządowych. Ponadto od 2013 r. nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie archiwizacji na kierunku technik archiwista. Dodatkowo posiada uprawnienia pedagogiczne, ukończyła studia podyplomowe z zakresu archiwistyki, kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego i drugiego stopnia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe/składnica akt (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.06.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń