logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów ochrony danych, Administratorów Systemów Informatycznych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w kontekście Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią odrębny proces przetwarzania danych. Uczestnicy otrzymają także

 1. opis czynności przetwarzania danych dla PPK
 2. wzór tzw. klauzuli Informacyjnej PPK

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!

Każdy uczestnik otrzymuje:

Program szkolenia:

 1. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE A RODO
  • obowiązki informacyjne
  • RCP dla PPK
 2. PRACA ZDALNA – PROCEDURY
 3. KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNE-WYMAGANIA, PROCEDURY
 4. NOTYFIKACJA NARUSZEŃ ORAZ DOKONYWANE ZGŁOSZEŃ DO UODO. PROCEDURA OCENY NARUSZEŃ WG. ENISA
  • sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
  • klasyfikacja naruszeń podlegających zgłoszeniu do UODO według ENISA
  • procedury
  • zgłaszanie naruszenia do UODO i osoby, której dotyczą
  • stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych czyja to kompetencja?
  • zgłaszanie incydentu lub naruszenia wewnątrz organizacji
  • realizacja obowiązku zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych
  • ewidencja naruszeń?
  • rola IOD w notyfikacji naruszeń
 5. SZKOLENIA PERSONELU
 6. JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-WARSZTATY
  1. zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO
  2. rodzaje audytów w kontekście RODO
  3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania
  4. zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.)
  5. kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego
  6. dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu
  7. cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO
  8. planowanie audytu
  9. częstotliwość prowadzenia audytów
  10. przygotowanie do przeprowadzenia audytu
  11. typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych
  12. co roczne audyty wynikające z ustawy o ZFŚS
  13. WARSZTAT: analiza planu audytu oraz sprawozdania
 7. REKAPITULACJA
 8. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Osoba prowadząca kurs:

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.06.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń