logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych

To szkolenie już się odbyło.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Szkolenie umożliwi naukę praktycznych umiejętności koniecznych w przygotowaniu postępowania i realizacji innych czynności w postępowaniu publicznym od strony Zamawiającego sektorowego prowadzącego działalność sektorową a także zainteresowanego tego rodzaju postępowaniami Wykonawcy.

Zapoznanie uczestników z przepisami ustawy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych ze zm. (zw. dalej Nowa Ustawa). W zakresie niezmienionych przepisów Zamawiający pozna sprawdzone rozwiązania praktyczne i aktualne rzecznictwo.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych – w szczególności realizacji sektorowych. Osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych – w szczególności sektorowych, osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych – w szczególności sektorowych oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych – w tym Wykonawcy składający ofertę w postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego. N szkolenie zapraszamy również pracowników jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych, osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych i wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w nowej ustawie – krótko
  • Definicja zamówienia sektorowego
  • Zamawiający sektorowi
  • Zakres działalności sektorowej
  • Progi zamówień sektorowych
  • Zamówienia sektorowe podprogowe
 2. Zakres stosowania przepisów ustawy
 3. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp.
 4. Zastosowanie właściwych przepisów
 5. Zasady udzielania zamówień sektorowych
 6. Przygotowanie postępowania
  • Organizacja udzielania zamówień publicznych – odpowiedzialność za postępowanie o udzielenie zamówienia
  • Wstępne konsultacje rynkowe
  • Szacowanie wartości zamówienia i konkursu
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – zamówienia mieszane
  • Ogłoszenia
  • Ustalanie niektórych warunków zamówienia
  • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy
  • Wykonawcy i wspólne składanie ofert
  • Dokumentowanie przebiegu postępowania
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
  • Podmiotowe środki dowodowe
 7. Zasady składania i otwarcia ofert:
 8. System kwalifikowania wykonawców
 9. Tryby udzielania zamówień sektorowych:
 10. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych
 11. Uprawnienia zamawiającego sektorowego
 12. Zamówienia na rynku konkurencyjnym
 13. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 14. Umowy w zamówieniach sektorowych
 15. Środki ochrony prawnej w zamówieniach sektorowych
 16. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 17. Kontrola udzielania zamówień i kary pieniężne
 18. Kary pieniężne
 19. Źródła informacji o zamówieniach publicznych.

Osoba prowadząca kurs:

trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń