logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Koordynator dostępności - obowiązki i zadania

Cel i korzyści ze szkolenia:

Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019 nakłada na organy administracji publicznej konieczność wyznaczenia koordynatorów odpowiadających za zapewnienie dostępności ich obiektów i usług dla osób niepełnosprawnych do 30 września 2020. Artykuł 14 ust. 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mówi o tym, że każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

To nowy obowiązek dla administracji rządowej, samorządowej oraz urzędów kontroli państwowej i ochrony prawa, a także sądów i trybunałów. Do zadań Koordynatora ds. dostępności będzie należało m.in. przygotowanie i nadzorowanie działań na rzecz poprawy dostępności instytucji oraz monitorowanie stanu ich przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dzięki zwiększeniu wiedzy i kompetencji w tym zakresie koordynatorzy będą mogli pełnić swoje funkcje skutecznie i zgodnie z wymaganiami ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie. Osoby, które pełnią role koordynatorów ds. osób niepełnosprawnych – Koordynatorzy ds. dostępności w jednostce.

Program nauczania:

 1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności i polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami
 2. Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Określenie katalogu klientów ze szczególnymi potrzebami w urzędzie.
 4. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej.
 5. Dostęp alternatywny.
 6. Obowiązki sprawozdawcze – raport o stanie dostępności.
 7. Certyfikacja dostępności.
 8. Postępowanie skargowe.
 9. Rola Koordynatora ds. dostępności – zadania koordynatora ds. dostępności:
 10. Przygotowanie planu zapewnienia dostępności.
 11. Publikacja informacji nt. dostępności jednostki.
 12. Dostępność architektoniczna
 13. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością
 14. Dobre praktyki w zapewnieniu dostępności.

Osoba prowadząca kurs:

Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Koordynator dostępności - obowiązki i zadania (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń