logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy – poziom zaawansowany

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie i rozszerzenie wiedzy na temat zasad i prawidłowego prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy. Zapoznanie się z kompleksowym procesem kontroli obiektów wpisanych do ewidencji. Zachęcenie do wypracowania własnych rozwiązań (metody i narzędzia) do skutecznej realizacji zadań wynikających z prowadzenia ewidencji innych obiektów, jako zadania własnego gminy.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego prowadzący ewidencje innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy oraz inne osoby chcące uzyskać teoretyczne i praktyczne informacje związane ze świadczeniem usług noclegowych w obiektach niepodlegających zaszeregowaniu i kategoryzacji.

Program nauczania:

  1. Analiza rynku najmu krótkoterminowego na podstawie opracowań i własnych baz danych oraz dostępnych źródeł zewnętrznych.
  2. Identyfikacja aktywnych obiektów noclegowych działających bez wpisu do ewidencji.
  3. Współpraca z innymi organami / instytucjami/ jednostkami w zakresie prowadzenia ewidencji innych obiektów.
  4. Edukacja podmiotów aktywnie działających na rynku w zakresie przepisów dotyczących świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach.
  5. Promocja jako przykład skutecznej współpracy z podmiotami w ramach prowadzenia ewidencji innych obiektów.
  6. Efektywność działań w zakresie prowadzenia ewidencji innych obiektów na wybranych przykładach – kluczowe zadania i ich sekwencje.
  7. Korzyści wynikające z uzyskania wpisu do ewidencji – dla podmiotu i gminy.
  8. Pytania / podsumowanie / rekomendacje.

Osoba prowadząca kurs:

wieloletni pracownik Referatu ds. Turystyki, inspektor w Wydziale Sportu Urzędu Miasta, specjalista w zakresie ewidencji innych obiektów prowadzących usługi hotelarskie.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy – poziom zaawansowany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń