logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Fundusz Rekultywacyjny

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedury ustalenia kalkulacji odpisów na utworzony ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach Fundusz Rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowisk odpadów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla Zakładów Usług Komunalnych oraz dla zarządzających składowiskiem odpadów

Program nauczania:

 1. „Dyrektywa ramowa o odpadach” oraz „dyrektywa składowiskowa” a ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – obowiązki gmin i miast w zakresie osiągnięcia poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – fazy funkcjonowania składowiska odpadów.
 2. Problem gminnych składowisk odpadów i niezbędne ich przekształcenia w komunalne spółki prawa handlowego w terminie wynikającym z art. 243 ustawy o odpadach oraz wyjątki wynikające z art. 243a – zasady funkcjonowania komunalnych spółek prawa handlowego i zakres odpowiedzialności władz spółki za jej finanse i ewentualne działania na szkodę spółki oraz zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów przez jednostkę sektora finansów publicznych.
 3. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów i jej znaczenie finansowe.
 4. Termin tworzenia funduszu rekultywacyjnego w świetle art. 137 u2 i art. 244 ustawy odpadach.
 5. Zasady kalkulacji odpisów na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem (w tym monitoringiem) składowiska odpadów.
 6. Fundusz rekultywacyjny a opłata „marszałkowska” a cena przyjęcia odpadów na składowisko – zasady podawania do publicznej wiadomości udziału w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny.
 7. Formy funduszu rekultywacyjnego – odrębny rachunek bankowy, rezerwa, gwarancja bankowa.
 8. Zasady i terminy uruchamiania i wydatkowania środków funduszu rekultywacyjnego.
 9. Formy funduszu rekultywacyjnego i ich skutki księgowe – księgowanie odpisów na odrębny rachunek bankowy, księgowanie rezerw (definicja rezerw, rezerwy a ryzyko związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów, tworzenie rezerw, rezerwy a koszty, rezerwy a rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów), księgowanie gwarancji bankowych (umowa gwarancji bankowej, gwarant a beneficjent gwarancji, „wykupienie”).
 10. Fundusz rekultywacyjny a zabezpieczenie roszczeń – zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku przez zarządzającego składowiskiem odpadów, termin jego utrzymania oraz skutki finansowe.
 11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Fundusz Rekultywacyjny (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń