logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST – w okresie trwającej epidemii

Celem szkolenia

W okresie przygotowania organizacji lokalnego systemu oświaty do nowego roku szkolnego organy prowadzące podejmują szereg decyzji kadrowych wobec nauczycieli i dyrektorów. Zapraszamy na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium z obowiązków organu prowadzącego w nadawaniu nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i decyzji kadrowych podejmowanych wobec nauczycieli. Dodatkowo szczegółowo zostaną omówione przepisy o powierzaniu stanowisk dyrektora wydane ze względu na trwającą epidemię, obowiązujące w roku 2021 i zasady ich stosowania.

Korzyści ze szkolenia:

 1. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora oraz podejmowania innych decyzji kadrowych należących do kompetencji organu prowadzącego.
 2. Rozwój kompetencji zarządzania lokalnym systemem oświaty.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.

Program nauczania:

I.Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie.

 1. Procedura awansu zawodowego – zakres stosowania trybu postępowania administracyjnego.
 2. Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela – wzory dokumentów:
  1. zaświadczenie o wszczęciu postępowania;
  2. protokół analizy formalnej wniosku.
 3. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej – wzory dokumentów:
  1. powołania komisji egzaminacyjnej;
  2. protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej;
  3. zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
 4. Dokumentacja wydania decyzji administracyjnej – termin, ewidencja, wzór.
 5. Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania nauczyciela – wzory dokumentów.
 6. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.

II.Powierzanie stanowisk dyrektora w roku 2021 i inne decyzje kadrowe.

 1. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w 2021 r. wydanych ze względu na epidemię
  • wzory dokumentów.
 2. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata
  • wzory dokumentów.
 3. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora
  • wzór wniosku o opinię i opinii JST.
 4. Procedura odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego – omówienie najnowszego orzecznictwa w sprawie.
 5. Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli:
  1. opinia w sprawie przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole – wzór dokumentacji w sprawie;
  2. zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole – wzór polecenia służbowego w sprawie.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST – w okresie trwającej epidemii (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń