logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Droga jako środek trwały - remonty i inwestycje drogowe w rachunkowości budżetowej zarządów dróg

Cele i korzyści ze szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur planowania budżetowego i ewidencji księgowej remontów i inwestycji drogowych dróg będących własnością jednej jednostki, a współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez środki państwowego funduszu celowego, środki Krajowego Funduszu Drogowego i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na szkoleniu przedstawiony również zostanie model ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg z różnych powodów dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych tych jednostek, a szczególnie dot. inwestycji, środków trwałych, remontów, opłat za zajęcie pasa drogowego, zwrotów wydatków w tym z środków unijnych i z środków państwowych funduszy celowych w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2021 roku.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi GDDKIA.

Program nauczania:

 1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządów dróg – budżet państwa a budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy a środki BGK na KFD i RFIL, budżet gminy, powiatu województwa i ich specyfika istotna dla zarządów dróg.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2021 – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
 3. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL i z funduszu Covid oraz z państwowego funduszu celowego.
 4. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
 5. Szczególny przypadek dot. wyceny dróg niezaksięgowanych – zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego zgodna z prawem bilansowym.
 6. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako środek trwały – klasyfikacja środków trwałych (KŚT), ewidencja, wycena i odpisy umorzeniowe środków trwałych.
 7. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
 8. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
 9. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów \, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji i remontów dróg.
 10. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.
 11. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Droga jako środek trwały - remonty i inwestycje drogowe w rachunkowości budżetowej zarządów dróg (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń