logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Dotacje podręcznikowe w 2021 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresujemy do:

Szkolenie adresujemy do dyrektorów szkół podstawowych, gł. księgowych szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prane bądź fizyczne, skarbników gmin i powiatów, głównych księgowych jednostek obsługujących szkoły podstawowe, pracowników CUW, nauczycieli bibliotek szkolnych., do pracowników urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych .

Cele ogólne:

Przybliżenie pracownikom odpowiedzialnym w szkołach i w urzędach organów prowadzących za realizację zadania uwarunkowań formalno-prawnych oraz omówienie praktycznych aspektów wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 . Omówienie zasad i praktycznych aspektów gospodarowania w szkole podręcznikami i ćwiczeniami zakupionymi z dotacji.

Uczestnicy szkolenia będą pracować warsztatowo – analizując problemy związane z rozliczaniem oraz rozwiązując konkretne przypadki wnioskowania o dotację. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.

Szkolenie pozwoli też na wymianę doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 4. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
 5. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 6. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Warianty zakupu podręczników – model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie.
 9. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 11. Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania a polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna.
 12. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 13. Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów – a dotacja.
 14. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.
 15. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
 16. Zadania samorządu terytorialnego dotyczące wnioskowania o dotację podręcznikową w modelu:
  1. obsługi wspólnej ( CUW);
  2. księgowości w szkołach.
 17. Gospodarowanie ilościowe dotacją podręcznikową przy zmieniającej się liczbie uczniów – rozwiązywanie nietypowych problemów.
 18. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dotacje podręcznikowe w 2021 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 14.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń