logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie skierowane jest do:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie sposobu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Program nauczania:

 1. Cele elektronizacji zamówień publicznych
 2. Środki komunikacji elektronicznej.
 3. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty
 4. Postać elektroniczna dokumentu, dokument elektroniczny, wizualizacja cyfrowa dokumentu.
 5. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku:
  • przesyłanie i zmiany ogłoszeń;
  • wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty (pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentów postępowania);
  • forma oferty oraz pełnomocnictw;
  • forma wadium;
  • forma oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 125 ustawy;
  • forma podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych;
  • złożenie oferty
  • otwarcie ofert
  • archiwizacja dokumentów
  • MINIPORTAL – szczegółowe omówienie zasad korzystania (dla wykonawców i zamawiających).

  Osoba prowadząca kurs:

  Prawnik, były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej -główny inspektor kontroli. Ceniony trener zamówień publicznych (ponad tysiąc godzin szkoleniowych rocznie), wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń