logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Działania kadrowe w oświacie w 2021 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym - w kontekście doświadczeń rygorów sanitarnych

Szkolenie adresujemy do:

Przedstawicieli kadry kierowniczej oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników organów prowadzących (urzędów gmin, starostw powiatowych, CUW) realizujących zadania z zakresu prawa pracy w oświacie, pracowników szkół i przedszkoli wykonujących zadnia z obszaru kadrowego ( sekretarze, kadrowcy, referenci, itd.).

Cele ogólne:

Działania kadrowe podejmowane przed kolejnym rokiem szkolnym mają szczególne znaczenie. Miesiąc maj to czas ich realizacji. Prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy, w tym szczególnie trudnego obszaru, którym jest oświata, warunkuje skuteczność tych działań oraz minimalizuje negatywne skutki, które mogą się pojawić. Przygotowanie do ruchu kadrowego przed rokiem szkolnym 2021/2022, to okres niezwykle intensywny z uwagi doświadczenia związane z zachowaniem rygorów sanitarnych. Prawidłowe przeprowadzenie procesów rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku stanowi niezwykle ważny obszar polityki kadrowej a wszelkie błędy w tym zakresie mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami.

Program nauczania:

 1. Uwarunkowania prawne statusu pracowników jednostek oświatowych.
 2. Kto jest pracodawcą dla dyrektora szkoły/ przedszkola/placówki prowadzonej przez samorząd i co z tego wynika?
 3. Arkusz organizacyjny a działania kadrowe.

  4.Ruch kadrowy a skuteczność działań i decyzji w zakresie prawa pracy:

  1. rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania,
  2. przeniesienie w stan nieczynny,
  3. rozwiązanie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony,
  4. rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony,
  5. rozwiązanie stosunku pracy w razie likwidacji lub reorganizacji szkoły,
  6. wypowiedzenie zmieniające dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracowników samorządowych,
  7. rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym,
  8. przeniesienie pracownika samorządowego.
 4. Kryteria wypowiedzenia.
 5. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego (zasady, terminy, uzasadnienie).
 6. Konsultacje z organizacją związkową.
 7. Szczególna ochrona stosunku pracy.
 8. Porozumienia zmieniające.
 9. Ograniczenie zatrudnienia (zasady, terminy, zakres).
 10. Przeniesienie służbowe jako alternatywa dla radykalnych rozwiązań kadrowych.
 11. Stan nieczynny.
 12. Uzupełnienie pensum w innej szkole.
 13. Uśrednianie wymiary zatrudnienia.
 14. Ustanie zatrudnienia a prawo do odprawy, odprawy emerytalno-rentowej, ekwiwalentu urlopowego i nagrody jubileuszowej.
 15. Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa-uprawnienia nauczyciela/pracownika samorządowego. Środki ochrony prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy.
 16. Orzecznictwo sądowe w zakresie roszczeń z obszaru prawa pracy. Studium konkretnych przypadków.
 17. Rozwiązanie stosunku pracy – a przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

Osoba prowadząca kurs:

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, finansów publicznych i prawa pracy w oświacie. Doświadczony praktyk, specjalizujący się w problematyce konsolidacji usług publicznych realizowanych przez samorządy lokalne. Trener, edukator, autor wielu publikacji i opracowań- m. innymi dot. samorządowych centrów usług wspólnych, dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy. Współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela oraz współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty. Realizuje szkolenia dla urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, firm szkoleniowych, doradczych, konsultingowych, dla MEN, MF, ORE, itp. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Działania kadrowe w oświacie w 2021 roku podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym - w kontekście doświadczeń rygorów sanitarnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.05.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń