logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności w praktyce. Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa w oparciu o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej

Celem szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji służących realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia, jako administracja publiczna, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni.

Program nauczania

Blok pierwszy – plany działania

 1. Podstawy prawne sporządzania planów działania na rzecz zapewnienia dostępności
 2. Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie planu działania na rzecz zapewnienia dostępności
 3. Plan działania a wyznaczenie koordynatora.
 4. Czy plan działania jest konieczny w przypadku podmiotów nie posiadających koordynatorów
 5. Plan działania a harmonogram.
 6. Osoby współpracujące a kontakt z koordynatorem dostępności
 7. Praktyka działania a dobre praktyki przy planowaniu zapewniania dostępności
 8. Rodzaje planów działania, omówienie na przykładach.
 9. Termin na sporządzenie planu działania
 10. Na jaki okres sporządzamy plan działania
 11. Wykonalność planu a budżet.
 12. Aktualizacja planów działania.
 13. Plan działania a raportowanie o dostępności
 14. Omówienie dostępnych narzędzi, poradników i materiałów dotyczących zapewniania dostępności.

  Blok drugi – wnioski i postępowanie skargowe

  1. Wnioski w sprawie zapewnienia dostępności na podstawie UzD a ich obsługa przez koordynatora.
  2. Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności
  3. Elementy wniosku
  4. Wzór wniosku
  5. Wniosek o zapewnienie dostępności a dostęp alternatywny
  6. Procedura rozpatrywania wniosków-możliwe scenariusze
  7. Kiedy stosujemy przepisy kpa
  8. Ochrona danych osobowych, termin przechowywania danych, klauzula informacyjna z art. 13 RODO i 14 RODO
  9. Skarga na brak dostępności na podstawie UzD.
  10. Kto może złożyć skargę
  11. Skarga na brak dostępności-procedura postępowania, możliwe scenariusze
  12. Kiedy stosujemy przepisy kpa
  13. Decyzja Prezesa PFRON
  14. Wykonalność decyzji
  15. Grzywna w celu przymuszenia
  16. Żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej na podstawie UdC
  17. Kto może wystąpić z żądaniem
  18. Elementy żądania
  19. Żądanie zapewniania dostępności stron internetowych/aplikacji mobilnej a dostęp alternatywny
  20. Procedura rozpatrzenia zażalenia – możliwe scenariusze
  21. Skarga w sprawie dostępności na podstawie UdC
  22. Stosowanie przepisów kpa – postępowanie skargowe w podmiocie publicznym
  23. Rejestr/ewidencja skarg

   Blok trzeci

   Pytania i odpowiedzi, dyskusja

   Osoba prowadząca kurs:

   Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności w praktyce. Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa w oparciu o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.04.2021 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń