logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Raport o stanie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań oświatowych

To szkolenie już się odbyło.

Szkolenie adresujemy do:

Osób, które w jednostkach samorządu terytorialnego odpowiadają za przygotowanie raportu o stanie gminy, a także uczestniczą w tworzeniu projektów uchwał.

Cele ogólne:

Praktyczne przybliżenie problematyki procedury rozpatrywania raportu oraz wyjaśnienie szeregu określonych zagadnień.

Program nauczania:

  1. Podstawy prawne przygotowania raportu o stanie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem części oświatowej.
  2. Procedura opracowania raportu. Zasady tworzenia raportu. Metody zachęcające mieszkańców do udziału w tworzeniu/dyskutowaniu nad raportem.
  3. Zadania oświatowe JST w kontekście ich ujęcia w raporcie.
  4. Przykłady dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań innych samorządów – wybór ciekawych raportów i opracowań.
  5. Formy i metody prezentacji raportu radzie gminy/miasta, czyli jak prezentować informację na temat stanu gminy wskazując na najważniejsze obszary działalności.
  6. Wykorzystanie wniosków z raportu w kontekście planowania zadań JST.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku starszego wizytatora Kuratorium Oświaty. Przez wiele lat Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej realizującego zadania oświatowe samorządu terytorialnego. Doświadczony Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu wdrażania zmian w przepisach prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, organizacji pracy szkół, pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również autorka wielu projektów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Raport o stanie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń