logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Ruch kadrowy w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – sprawnie i skutecznie

To szkolenie już się odbyło.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników szkolenia w zasób wiedzy zapewniającej prawidłowość i sprawność przeprowadzenia zmian kadrowych jako skutku założeń organizacyjnych na nowy rok szkolny. Przygotowanie uczestników szkolenia do skutecznego przeprowadzenia wszystkich decyzji kadrowych, w tym podjęcia kluczowych decyzji w sprawie wypowiedzenia warunków

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Program nauczania:

  1. Katalog decyzji dostosowujących zasób kadrowy do planowanej organizacji pracy szkoły/przedszkola/placówki.
  2. Różne warunki zatrudnienia nauczycieli – wykaz możliwych decyzji dyrektora.
  3. Porozumienie z nauczycielem w sprawie zmiany warunków zatrudnienia -wzór porozumienia.
  4. Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, jako jednostronna decyzja organu prowadzącego – wzory pism w sprawie.
  5. Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia na podstawie najnowszych orzeczeń sądów.
  6. Ochrona stosunku pracy – wykaz przypadków i zakresu ich stosowania do nauczycieli.
  7. Związkowe – wzory pism w sprawie.
  8. Tryb wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem szczególnych przepisów dotyczących nauczycieli (stan nieczynny, ograniczenie zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy) – skutki prawne – wzory pism w sprawie.
  9. Tryb skutecznego doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Ruch kadrowy w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

To szkolenie już się odbyło – zobacz ofertę bieżących szkoleń.

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń